Gebruiksvoorwaarden

De toegang tot en het gebruik van de website www.nl.pixartprinting.be (de site) zijn onder voorbehoud van het accepteren  van de volgende voorwaarden door de gebruiker (de voorwaarden) en van de van toepassing zijnde wetgeving. Door het openen en gebruiken van de site, accepteert de gebruiker, zonder enige beperking of voorbehoud, de hieronder gespecificeerde voorwaarden. Als de voorwaarden niet geaccepteerd worden, zal de gebruiker geen toegang verkrijgen tot de website.


De site is eigendom van Pixartprinting S.p.A. a socio unico Onder leiding en coördinatie van Cimpress plc in Via 1° Maggio, 8, 30020 - Quarto d'Altino (VE), Italië, btw-nummer IT04061550275, fiscaal nummer 04061550275, KvK Venetië nr. 04061550275 /C.S. € 1.000.000,00 i.v. (Pixartprinting).

Het aanschaffen van producten via de site wordt gereguleerd door de algemene verkoopsvoorwaarden, die tijdens het aankoopproces door de koper geaccepteerd dienen te worden.

Neem voor vragen contact op met Pixartprinting. Contactgegevens kunnen gevonden worden in de secties Contact en Chat op de site.

Beperkingen van het gebruik van op de site gepubliceerde inhoud en content

Alle op de site gepubliceerde informatie en content (de informatie) is auteursrechtelijk of door andere intellectuele eigendomsrechten beschermd en mag, behalve daar waar aangegeven, niet gebruikt, zowel in het geheel als gedeeltelijk, of gekopieerd, gereproduceerd, overgedragen, gepubliceerd of gedistribueerd worden zonder schriftelijke toestemming vooraf van Pixartprinting. De gebruiker mag de informatie uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik downloaden en/of printen. In ieder geval mag de gebruiker de informatie, de hierin opgenomen teksten, afbeeldingen, inhoud en software die mogelijk op de site aanwezig zijn, niet voor zakelijke doeleinden gebruiken, distribueren, bewerken, doorgeven, hergebruiken of doorsturen, zonder de schriftelijke toestemming vooraf van Pixartprinting.
Merken, logo's en andere onderscheidende tekens die op de site aanwezig zijn, zijn eigendom van Pixartprinting of diens zakelijke partners en mogen op geen enkele manier gebruikt worden zonder de schriftelijke toestemming vooraf van Pixartprinting. In het bijzonder mogen het geregistreerde handelsmerk "Pixartprinting" en de logo's waarin het merk "Pixartprinting" staat op geen enkele manier gebruikt worden als domeinnaam, of deel hiervan, voor sites van derden, zonder schriftelijke toestemming van Pixartprinting vooraf. Mocht een intellectueel eigendomsrecht geschonden zijn, dan kunt u dit doorgeven aan Pixartprinting via het volgende e-mailadres: support@pixartprinting.com.

Beperkte aansprakelijkheid

Pixartprinting streeft er naar om precieze en geüpdatete informatie op de site te plaatsen. Er kan echter niet gegarandeerd worden dat de gebruikte informatie geen rechten van derden schaadt, of dat de informatie geen fouten bevat, exact, compleet of geüpdatet is. Pixartprinting is in geen geval aansprakelijk voor de negatieve gevolgen, schade of verlies die het gevolg zijn van of gerelateerd zijn aan het gebruik van de site en de informatie.

Sites, links en de inhoud van sites van derden

Pixartprinting is niet in staat om de inhoud van sites van derden of externe pagina's waaraan de site op een bepaalde manier gelinkt kan zijn te controleren en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het materiaal en de informatie die op dergelijke sites staan. Het verbinden met externe pagina's vanaf de site valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker. Het verbinden door middel van links naar andere sites betekent niet dat Pixartprinting een samenwerking of affiliatie heeft met de eigenaren van deze sites.

Informatie verstuurd door gebruikers

Alle informatie, inhoud of materiaal dat naar de site verzonden wordt (inclusief geüploade files, data, vragen, reacties, suggesties e.d.) zullen altijd vertrouwelijk behandeld worden. De gebruiker garandeert dat Pixartprinting gevrijwaard wordt van acties, aanvragen of vragen van derden met betrekking tot het gebruik van dergelijk materiaal.

Registratie van gebruikers

Iedere gebruiker kan zich op de site registreren door de gegevens in te voeren in het daarvoor bestemde registratieformulier, als hij/zij verder wil gaan met de aankoop van de producten die via de site verkocht worden. De gebruiker garandeert dat de informatie die tijdens de registratie verstrekt wordt, waar en correct is en dat hij/zij Pixartprinting op de hoogte zal stellen indien deze gegevens veranderd zijn. Dit kan worden gedaan door het persoonlijke account bij te werken. In het geval dat Pixartprinting denkt dat de informatie niet correct is, of wanneer Pixartprinting denkt dat een dergelijke maatregel gerechtvaardigd is, kan het de toegang tot de site ontzeggen of de gebruikersaccount blokkeren. Pixartprinting zal alleen overgaan tot het controleren van het btw-nummer als de zelfstandigen/bedrijven kantoor houden binnen de EU.

Overige restricties

Alleen het verbinden met de home page van de site is aan derden toegestaan. Het zogeheten deep-linking is in geen geval toegestaan zonder schriftelijke toestemming vooraf van Pixartprinting. Het opnemen van de site of delen ervan in een andere site door derden is niet toegestaan, net als het gebruik van wat voor medium dan ook wat ertoe kan leiden dat gebruikers denken dat de inhoud van de site toegankelijk is voor derden. Het opnemen van delen van de site op websites van derden die niet bij Pixartprinting bekend zijn is ook verboden. Een aanvraag voor het verbinden met de home page van de site of met een sectie, pagina of inhoud ervan kan naar het volgende adres gestuurd worden: support@pixartprinting.com. Pixartprinting zal naar eigen discretie, gratis en niet exclusief, toestemming geven voor het activeren van een link naar de site.

Voor het laatst bijgewerkt op 17/12/2019.

Pixartprinting behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden aan te passen. De gebruiker is gebonden aan dergelijke wijzigingen en moet daarom regelmatig deze pagina bekijken om de inhoud van de voorwaarden te controleren.