Cookie Beleid

1. Wat is een cookie en wat is er de doelstelling van?

Cookies werden in 1994 gecreëerd door Lou Montulli, een werknemer van Netscape, om de problemen op te lossen van de beperkingen gerelateerd aan de identificatie van computers verbonden met een webpagina. Zonder cookies, zijn de websites niet in staat om te achterhalen of twee verzoeken van hetzelfde apparaat komen, en daarom is het noodzakelijk om er een aantal labels aan toe te wijzen.

Cookies worden bewaard op de harde schijf of in het geheugen van de computer van de bezoeker. Een cookie is een klein bestand verzonden van een web server (namelijk de computer op dewelke de website wordt bezocht) naar de browser van de gebruiker (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, enz.) en dat wordt bewaard op uw apparaat telkens als u een Internet website bezoekt, zoals Pixartprinting. Cookies maken het mogelijk om een website efficiënt te doen werken en om de prestatie ervan te verbeteren, en verschaffen bovendien informatie aan de eigenaar van Pixartprinting voor statistische en reclamedoeleinden, voornamelijk om de surfervaring te personaliseren door voorkeuren en surfmodi te onthouden.

Een cookie kan gelijkgesteld worden aan een exclusieve persoonlijke identificatiekaart, wiens taak het is om Pixartprinting te melden wanneer u terugkomt naar de website. Verscheidene website, zoals de website www.nl.pixartprinting.be (de “Website”), maken er gebruik van. Cookies zeggen hoe vaak u de webpagina’s bezoekt, en dit helpt ons te begrijpen welke informatie nuttig kan zijn voor onze bezoekers. Op deze manier, kunnen we meer inhoud bieden dat tegemoet komt aan een bepaald klantengedrag, en minder inhoud dat niet in de lijn zou liggen van wat de gebruiker wil. Cookies zorgen voor een grotere efficiëntie en helpen voorkeuren en gebruikersnamen te onthouden, producten en diensten te registreren en pagina’s te personaliseren.

Cookies verzamelen geen informatie die de gebruiker rechtstreeks identificeert. Pixartprinting kan, in feite, haar stappen niet terug traceren naar enige rechtstreeks identificerende persoonlijke informatie (bv. voornaam, familienaam), tenzij deze rechtstreeks bezorgd is door de gebruiker. Bovendien kan een andere website een cookie, aangemaakt door de Website, niet gebruiken om toegang te krijgen tot andere informatie op de computer van de gebruiker. Eens gewaard op de computer, kan de cookie enkel gelezen worden door de website die hem gemaakt heeft (dus, in ons geval, door www.nl.pixartprinting.be). In essentie, wanneer iemand niet registreert op de Website en wanneer er geen persoonlijke informatie wordt ingevoerd, is het enige dat de server weet dat iemand met deze cookie ons opnieuw bezoekt. Niets meer dan dat.

Cookies kunnen hetzij “sessie-gebaseerd” zijn (wanneer ze exclusief voor de duur van de surfsessie worden onthouden en worden gewist eens de browser wordt afgesloten) hetzij “permanent” (ze worden voor een langere tijd onthouden, tot ze vervallen of tot ze verwijderd worden door de gebruiker).

2. De cookies gebruikt door de Website 

Pixartprinting maakt gebruik van verschillende types van cookies en verwante technologieën, elkeen met een specifieke functie.

Teneinde het gebruik van de website en van de volledige functionaliteit van het online aankoopproces en de gepersonaliseerde karakteristieken te optimaliseren, moet de computer, de tablet of het mobiele apparaat de cookies aanvaarden. Onze Privacyverklaring over het gebruik van cookies verschaft informatie over het type van cookies dat gebruikt wordt en over de manier om ze te beheren, te controleren en te wissen. 

Wij wensen er op te wijzen dat cookies uw apparaat niet schaden.

HTTP (Browser) cookies

Vanaf de eerste login laten deze cookies de website toe om correct te functioneren maken ze het u mogelijk om de inhoud op uw apparaat te zien, door de taal en de markt van het land dat u hebt gekozen om te connecteren te herkennen. Indien u een geregistreerde gebruiker bent, zullen zij uw herkenning toelaten en de toegang tot de aangeboden diensten in de toegewezen gebieden. Browser (http) cookies zijn technische cookies en zijn nodig voor de werking van de website.

These cookies zijn meestal tijdelijk, zogenaamde “sessie-cookies”, en worden door de Website aangemaakt op de computer van de gebruiker tijdens het surfen, maar worden exclusief onthouden voor de duur van de surfsessie zelf. Dit betekent dat wanneer de gebruiker zijn browser sluit, de cookies automatisch gewist worden en verdwijnen, zonder dat de computer ze opslaat. Zij bestaan uit toevallige nummers die gegenereerd worden door de server en hun doel is om een veilige en efficiënte verkenning van de Website toe te laten.

Functionele cookies

Deze cookies laten ons toe om, op basis van uw uitdrukkelijk verzoek, het surfen van de gebruiker in de Website te faciliteren, bijvoorbeeld door u te herkennen op het ogenblik van opeenvolgende log-ins, en u hierdoor vrij te stellen van de noodzaak om bij elk nieuw bezoek uw gegevens opnieuw in te geven (bv. “Herken me volgende keer”, zogenaamde authenticatie cookies).

Indien u voorwerpen heeft toegevoegd aan uw Winkelmandje en de sessie sluit zonder de aankoop af te ronden en zonder ze te verwijderen, laten deze cookies u toe om uw aankopen verder te zetten de volgende keer dat u inlogt op de website (binnen een beperkte tijdspanne) en om de voorwerpen die u geselecteerd heeft terug te vinden.

Functionele cookies zijn niet essentieel voor het functioneren van de website, maar verbeteren de surfkwaliteit en -ervaring.

Analytische cookies

Deze cookies worden gebruikt om statistische analyses te trekken uit de surfmodi van onze websitegebruikers.

Pixartprinting verwerkt de resultaten van deze analyses anoniem en enkel voor statistische doeleinden, enkel indien de serviceprovider de cookies gebruikt in connectie met de gebruikte browser of op andere apparaten gebruikt om door de website te surfen. De website gebruikt bepaalde diensten van derden die, volledig onafhankelijk, hun eigen cookies installeren.

Marketing en profileringscookies

Deze cookies hebben tot doel om gebruikersprofielen te creëren om commerciële boodschappen te verzenden die overeenstemmen met de voorkeuren die geuit worden tijdens het bezoek of om uw surfervaring te verbeteren; terwijl u door onze website surft, laten deze cookies ons toe om u producten te tonen die u interesseren of die overeenkomen met deze die u hebt bekeken. Deze cookies worden aangemaakt door de Website op de computer van de gebruiker tijdens het surfen en worden onthouden, ook na de duur van de surfsessie zelf, tot hun vervaldatum of tot ze verwijderd worden door de gebruiker zelf (zogenaamde “permanente cookies”).

Sociale Netwerk cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om uw sociale netwerk account toe te laten te interageren met onze Website. Zij hebben bijvoorbeeld tot doel om u uw appreciatie te laten uitdrukken en om te delen met uw sociale netwerk vrienden. Sociale netwerk cookies zijn niet noodzakelijk om te surfen.

3. Informatie over de cookies aangemaakt door Pixartprinting

Betreffende de cookies, gebruikt op onze Website, geven wij de volgende informatie:

1) De domeinnaam vanaf dewelke de Website server de cookies verzendt is: www.nl.pixartprinting.be

2) Doeleinden van de verzameling van gegevens: de cookies worden gebruikt om (i) gemakkelijker en sneller surfen op de Website mogelijk te maken of statistische en anonieme analyses/onderzoeken te voeren over het gebruik van de website (technische cookies); (ii) de surfervaring te verbeteren, gebruikersvoorkeuren te analyseren (bv. bezochte pagina’s, bewaarde producten in het winkelmandje, enz.) en uw online ervaring te optimaliseren door de beste producten en promoties voor te stellen, op basis van uw surfgeschiedenis (profileringscookies).

3) Geldigheid van de cookies: de Website maakt gebruik van sessie cookies (dit zijn de cookies die automatisch gewist worden bij het sluiten van de browser), alsook van permanente cookies (dit zijn de cookies dat bewaard worden tot ze gewist worden door de gebruiker), wiens duur in ieder geval geen 90 dagen overschrijdt.

4) Noodzaak om de cookies te aanvaarden: het aanvaarden van de cookies is niet verplicht; Wij herinneren u er echter aan dat het uitschakelen van browser of functionele cookies een storing van de website kan veroorzaken en/of de dienstverlening die we bieden kan beperken.

5) Communicatie van de gegevens: de informatie die wordt verzameld door de cookies is vertrouwelijk en wordt niet gecommuniceerd aan derde partijen.

4. Derde-partij cookies

De Website gebruikt zogenaamde “derde-partij cookies” (bv. Google Analytics en sociale netwerk cookies), dit zijn cookies die verzonden en beheerd worden door anderen dan Pixartprinting. Via deze cookies, kan ons commercieel aanbod op andere aanverwante websites aangeboden worden (zogenaamd “heroriëntering”). Bij derde-partij cookies, hebben wij geen controle over de informatie die verschaft wordt door de cookies, en wij hebben geen toegang tot deze gegevens. Deze informatie wordt volledig gecontroleerd door de derde-partij ondernemingen overeenkomstig hetgeen is beschreven in hun respectievelijke privacyverklaring.

Teneinde u toe te laten een vrije en geïnformeerde keuze te maken, geven wij hieronder een indicatie over het cookie type en identificeerder.

5. Uitschakeling/verwijdering van cookies via de webbrowser

U kan in ieder geval ten allen tijde de cookies uitschakelen/inschakelen via het gebruik van de instellingen van uw webbrowser. In het bijzonder, indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan u uw browser op een dergelijke manier instellen dat u gewaarschuwd wordt van de aanwezigheid van een cookie, waardoor u in een positie geplaatst wordt  van aanvaarding of niet; u kan eveneens automatisch alle cookies weigeren, door deze specifieke browser optie in te schakelen. U kan bovendien specifieke cookies wissen die reeds bewaard werden in de browser, of de bewaring van cookies van specifieke websites blokkeren op uw computer of derde-partij cookies blokkeren.

Elke browser heeft zijn eigen type beheer van cookies, in het controle – of voorkeurspaneel kan u de parameters wijzigen/beheren en kan u ze verwijderen.

Om het gebruik van alle of sommige cookies uit te schakelen, dient u de instellingen van de webbrowser te wijzigen (Firefox, Chrome, Explorer, Safari, Opera, enz.).

Om dit te doen, kan u de informatie raadplegen in de gebruiksaanwijzing van de browser (zogenaamde Hulppagina) of kan u klikken op de volgende linken:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/it-it/windows7/block-enable-or-allow-cookies
Safari: http://support.apple.com/kb/PH11913
Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=it-IT&hlrm=fr&hlrm=en
Firefox: http://support.mozilla.org/it-IT/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Voor meer informatie over de cookies en over het beheren van uw voorkeuren voor derde-partij profileringscookies, wordt u vriendelijk verzocht om http://www.youronlinechoices.com te bezoeken.

Om analytische cookies uit te schakelen en om Google Analytics te voorkomen om gegevens over uw surfen te verzamelen, kan u de browser Add-on downloaden om Google Analytics uit te schakelen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

6. Aanvaarding van de cookies

Wij herinneren er u aan dat u, onder voorbehoud van het voorgaande, door te klikken op het tabblad “Privacy Center”, makkelijk de wijze waarop u toestemming geeft kan beheren, door de Aan/Uit knoppen te gebruiken. Het instellen van de Internet Browser (bv. Explorer, Firefox, Chrome, Opera) op een manier waarop het gebruik van cookies wordt aanvaard, wordt eveneens beschouwd als een geldige toestemming van de gebruiker.

Gelieve te willen noteren dat uw toestemming enkel vereist is bij de eerste login op de Website: hierna zullen wij, dankzij het gebruik van een technische cookie, uw toestemming onthouden om u rechtstreeks toegang te geven tot de Website pagina’s wanneer u terug komt (onder voorbehoud van uw recht om ten allen tijde cookies uit te schakelen/toe te laten of om ze te wissen (zie paragraaf 5): in dat geval zal de Website opnieuw uw toestemming vragen als u terug komt).

Bovendien kunnen, indien de gebruiker registreert op de Website en bij de registratie zijn specifieke toestemming verleent tot het monitoren van zijn surfen, de gegevens met betrekking tot het surfen op de Website gelinkt worden aan uw persoonlijke gegevens.

In het geval van gebrek aan aanvaarding van de cookies door het verlaten van het surfen, zullen alle cookies die reeds lokaal geregistreerd werden in uw browser geregistreerd blijven maar zullen ze niet langer gelezen of gebruikt worden door Pixartprinting S.p.A., tot een volgende aanvaarding, indien deze er komt, van het Cookie Beleid. U zal altijd in de mogelijkheid zijn om ten allen tijde dergelijke cookies te wissen, volgens de procedure bepaald op de websites vermeld in de paragraaf “Uitschakeling/verwijdering van cookies via de webbrowser”.

7. Uw rechten

Door een communicatie, dat moet verzonden worden aan het emailadres support@pixartprinting.com kan u te allen tijde de rechten, bepaald in de artikels 15 tot 23 van de Verordening, uitoefenen, met inbegrip van de kennis van welke gegevens we verwerken, de wijze en het doeleinde waarvoor/waarop we ze gebruiken, de wijziging van de gegevens die u ons verschaft heeft vragen of het wissen ervan, de vraag om het gebruik van uw gegevens te beperken of er een kopij van te ontvangen, steeds onderworpen aan de mogelijkheid tot wijziging van uw toestemmingen of tot het uiten van een bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens.

8. Mogelijkheid tot het indienen van een klacht

Wij herinneren er u aan dat, indien u niet tevreden zou zijn met de antwoorden van Pixartprinting (krachtens paragraaf i) hierboven), u in ieder geval, indien u gelooft dat de verwerking met betrekking tot uw persoon de bepalingen schendt van de Verordening, een klacht kan indienen over de verwerking van persoonsgegevens uitgevoerd door Pixartprinting krachtens deze Privacyverklaring, bij de Autoriteit voor de bescherming van uw persoonsgegevens (www.garanteprivacy.it), of bij de Autoriteit Gegevensbescherming van het land waar u gewoonlijk verblijft of werkt of van de plaats waar de vermeende inbreuk is voorgekomen.

9. Functionaris voor Gegevensbescherming

Krachtens Artikel 37 van de Verordening, kan de Functionaris voor Gegevensbescherming bereikt worden op het emailadres dpo@pixartprinting.com.

10. Welk recht is van toepassing op de verwerking van uw gegevens?

De verwerking van uw gegevens zal gebeuren krachtens Verordening (EU) 679/2016 Algemene Verordening Gegevensbescherming,en krachtens de interne reglementeringen inzake bescherming van persoonsgegeven, binnen de perken en in de mate dat de voornoemde reglementeringen van kracht zullen blijven na de implementatiedatum van de Verordening (25 mei 2018).

Voor meer informatie over de verwerking van uw gegevens via de Website, wordt u vriendelijk verzocht om de rubriek getiteld Privacy te bezoeken.