Pixartprinting wil u updates sturen over aanbiedingen en nieuwe producten.
You are on the .be domain. We recommend you go to the .com domain so that the contents of the website are closer to your language and browsing needs.
ENGLISH(EU)
CLOSE

Artikelen 15 tot 23 van de Verordening erkennen specifieke rechten, zoals:

 

-     het bekomen van uitsluitsel over het al dan niet verwerken van uw betreffende persoonsgegevens;

-     het bekomen van toegang tot uw persoonsgegevens en tot de informatie bepaald in Artikel 15 van de Verordening;

-     het bekomen van de rectificatie van u betreffende onjuiste persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging of op de vervollediging van onvolledige persoonsgegevens;

-     het bekomen van de wissing van u betreffende persoonsgegevens zonder onredelijke vertraging;

-     het bekomen van de beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     het in kennis gesteld worden van enige rectificatie of wissing of beperking van de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     de u betreffende persoonsgegevens krijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm;

-     om van met uw specifieke situatie verband houdende redenen ten allen tijde bezwaar te uiten tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens;

-     Het indienen van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit.

Specifiek onaangetast, is uw recht om ten allen tijde elke toestemming tot gegevensverwerking die u zou gegeven hebben te herroepen en om bewaar aan te tekenen tegen onze analyse activiteiten.

Bovendien bent u, krachtens Artikel 21 van de Verordening, gemachtigd om van met uw specifieke situatie verband houdende redenen, bezwaar te uiten tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens, uitgevoerd in het gerechtvaardigd belang van de Verwerkingsverantwoordelijke krachtens artikel 6(1)(f) van de Verordening, alsook voor direct marketing doeleinden.

U vindt de volledige lijst van uw rechten op www.garanteprivacy.it .
De producten worden aan uw winkelwagentje toegevoegd.
Project

Hallo! U heeft producten in uw winkelwagentje: wat wilt u doen?

De producten zijn toegevoegd! De leverdata zijn bijgewerkt. Ga naar de winkelwagen