Star

Vereisten


AANTAL BESTELLINGEN PER JAAR
JAARLIJKSE UITGAVE

Voor het programma van 2025 vallen klanten in de categorie Star als ze van 01/01/2024 t/m 31/12/2024 minimaal 20 bestellingen hebben geplaatst met een waarde hoger dan 10.000 euro (na aftrek van de geannuleerde bestellingen en de btw).

EXCLUSIEVE VOORDELEN


PREMIUM SUPPORT

- Ondersteuning via telefoon en e-mail met voorrang: dankzij een persoonlijke code en een medewerker die uw taal spreekt, heeft u direct antwoord op al uw vragen
- Call me now: exclusieve dienst waarmee u teruggebeld wordt op het door u aangegeven nummer

Aanbiedingen

De maandaanbieding geldt voor 1 product en is te gebruiken voor 5 opdrachten.

Previews

Elke maand ontvangt u de previews van de nieuwe producten en formaten die op de site gelanceerd worden;

Producten

Elk kwartaal kunt u de monsterpakketten kopen voor € 1 zonder verzendkosten:

1 exemplaar van het monsterpakket verpakkingencollection
1 exemplaar van het monsterpakket shopping bags
1 exemplaar van het monsterpakket reclamebanners
1 exemplaar van het monsterpakket zelfklevend pvc
1 exemplaar van het monsterpakket etiketten en stickers
1 exemplaar van het monsterpakket visitekaartjes
1 exemplaar van de kleurengids etiketten en stickers
1 exemplaar van de kleurengids klein formaat
1 exemplaar van de kleurengids voor harde materialen
1 exemplaar van de kleurengids spandoeken en mesh
1 exemplaar van de kleurengids zelfklevend pvcz
1 exemplaar van de kleurengids textiel

Red Giant

Vereisten


AANTAL BESTELLINGEN PER JAAR
JAARLIJKSE UITGAVE

Voor het programma van 2025 vallen klanten in de categorie Red Giant als ze van 01/01/2024 t/m 31/12/2024 minimaal 20 bestellingen hebben geplaatst met een waarde hoger dan 30.000 euro (na aftrek van de geannuleerde bestellingen en de btw).

EXCLUSIEVE VOORDELEN


PREMIUM SUPPORT

- Ondersteuning via telefoon en e-mail met voorrang: dankzij een persoonlijke code en een medewerker die uw taal spreekt, heeft u direct antwoord op al uw vragen
- Call me now: exclusieve dienst waarmee u teruggebeld wordt op het door u aangegeven nummer

Aanbiedingen

2 maandaanbiedingen die geldig zijn voor 2 producten voor maximaal 5 opdrachten per product.

Previews

Elke maand ontvangt u de previews van de nieuwe producten en formaten die op de site gelanceerd worden;

Producten

Elk kwartaal kunt u de monsterpakketten kopen voor € 1 zonder verzendkosten:

3 exemplaren van het monsterpakket verpakkingen
3 exemplaren van het monsterpakket shopping bags
3 exemplaren van het monsterpakket reclamebanners
3 exemplaren van het monsterpakket zelfklevend pvc
3 exemplaren van het monsterpakket etiketten en stickers
3 exemplaren van het monsterpakket visitekaartjes
3 exemplaren van de kleurengids etiketten en stickers
3 exemplaren van de kleurengids klein formaat
3 exemplaren van de kleurengids voor harde materialen
3 exemplaren van de kleurengids spandoeken en mesh
3 exemplaren van de kleurengids zelfklevend pvc
3 exemplaren van de kleurengids textiel

Supernova

Vereisten


AANTAL BESTELLINGEN PER JAAR
JAARLIJKSE UITGAVE

Voor het programma van 2025 vallen klanten in de categorie Supernova als ze van 01/01/2024 t/m 31/12/2024 minimaal 20 bestellingen hebben geplaatst met een waarde hoger dan 50.000 euro (na aftrek van de geannuleerde bestellingen en de btw).

EXCLUSIEVE VOORDELEN


PREMIUM SUPPORT

- Ondersteuning via telefoon en e-mail met voorrang: dankzij een persoonlijke code en een medewerker die uw taal spreekt, heeft u direct antwoord op al uw vragen
- Call me now: exclusieve dienst waarmee u teruggebeld wordt op het door u aangegeven nummer

Aanbiedingen

2 maandaanbiedingen die geldig zijn voor 2 producten of categorieën voor maximaal 10 opdrachten elk.

Previews

Elke maand ontvangt u de previews van de nieuwe producten en formaten die op de site gelanceerd worden;

Producten

Elk kwartaal kunt u de monsterpakketten kopen voor € 1 zonder verzendkosten:

5 exemplaren van het monsterpakket verpakkingen
5 exemplaren van het monsterpakket shopping bags
5 exemplaren van het monsterpakket reclamebanners
5 exemplaren van het monsterpakket zelfklevend pvc
5 exemplaren van het monsterpakket etiketten en stickers
5 exemplaren van het monsterpakket visitekaartjes
5 exemplaren van de kleurengids etiketten en stickers
5 exemplaren van de kleurengids klein formaat
5 exemplaren van de kleurengids voor harde materialen
5 exemplaren van de kleurengids spandoeken en mesh
5 exemplaren van de kleurengids zelfklevend pvc
5 exemplaren van de kleurengids textiel

Algemene voorwaarden

A. DEFINITIES

Deze algemene voorwaarden (de 'Starway-voorwaarden') betreffen het lidmaatschap en de werking van het loyaliteitsprogramma 'STARWAY' dat uitgevoerd en georganiseerd wordt door Pixartprinting S.p.A. - een eenpersoonsvennootschap onder leiding en coördinatie van Cimpress plc, gevestigd in via 1° Maggio 8, 30020 Quarto d’Altino (VE) Italië, btw-nummer: IT04061550275, RSIN: 04061550275 ('Pixartprinting') voor bepaalde soorten klanten die aankopen doen via de Pixartprinting website (de 'site'). Deze Starway-voorwaarden doen geen afbreuk aan de rechten en handelingen van consumenten op grond van de consumentenwet in het land waar de klant woont of wettelijk gevestigd is.

 'Actief lid'

Een klant die in een van de drie niveaus valt zoals bepaald door de vereisten voor deelname aan het STARWAY programma.
 

'Inactief lid'
Een klant die niet meer in een van de drie niveaus valt zoals bepaald door de vereisten voor deelname aan het STARWAY programma.
 

'Jaarlijks lidmaatschap'
Geeft de periode aan waarin de klant gebruik kan maken van het STARWAY programma, die loopt van 1 januari t/m 31 december van elk kalenderjaar. Aan het eind van elk kalenderjaar wordt het niveau van het actieve lid bijgewerkt of verlengd.
 

'Klant'
Elk bedrijf, onderneming, vereniging, zelfstandige professional of particuliere klant die geregistreerd is op de website van Pixartprinting en die aankopen heeft gedaan via deze website.

B. DOEL VAN HET STARWAY PROGRAMMAOBJECTIVES

STARWAY is een programma voor de klanten van Pixartprinting S.p.A., een eenpersoonsvennootschap onder leiding en coördinatie van Cimpress plc (“Pixartprinting”), die vallen in de niveaus zoals die bepaald zijn voor de deelname aan het programma, zoals hierna nader uitgelegd,

Lidmaatschap van het STARWAY programma, waardoor de klant van een reeks diensten en speciale voorwaarden gebruik kan maken, is gratis.

C. LIDMAATSCHAP, REGISTRATIE EN BEËINDIGING

Pixartprinting schrijft klanten direct in bij het STARWAY-programma en stuurt daar per e-mail bericht van aan de klant. Om de deelname aan het STARWAY-programma te activeren, moet de klant deze Starway-voorwaarden accepteren via de procedure die Pixartprinting daarvoor heeft ontwikkeld en aangegeven in het bericht. Nadat de klant de voorwaarden heeft geaccepteerd, ontvangt hij een pasje voor het Jaarlijks Lidmaatschap en de status 'Actief lid'.

Bij aanvang van het lidmaatschap wordt de klant ingedeeld in een van de drie niveaus van het STARWAY programma: (i) Star, (ii) Red Giant, en (iii) Supernova.

Er zijn geen meervoudige lidmaatschappen van het programma toegestaan. Elk lidmaatschap geschiedt op individuele basis en is verbonden aan een enkele klantcode, deze klant is de enige rechthebbende van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap van het STARWAY programma duurt maximaal 12 maanden. Nieuwe lidmaatschappen voor volgende periodes worden door Pixartprinting aan het begin van elk kalenderjaar vastgelegd.

De actieve leden die hun deelname aan het STARWAY programma willen beëindigen, moeten daarvan melding doen aan Pixartprinting op het volgende adres [support@pixartprinting.com]. Na deze procedure vervallen alle voordelen en privileges verbonden aan het STARWAY programma.

Pixartprinting mag de deelname aan het STARWAY-programma onderbreken wanneer deze algemene voorwaarden worden geschonden, evenals in het geval van onjuist of frauduleus gedrag door een klant, met daaropvolgende deactivering van zijn status al actief lid tot gevolg. In zo'n geval worden alle voordelen en privileges verbonden aan het STARWAY-programma direct beëindigd.
 

D. NIVEAUS STARWAY PROGRAMMALEVELS

Het STARWAY programma heeft drie lidmaatschapsniveaus: (i) Star, (ii) Red Giant en (iii) Supernova.

Star is het ingangsniveau van het programma, Red Giant is het tweede niveau en Supernova is het derde niveau.

De vereisten om deel te nemen aan een van de drie niveaus bestaan uit het aantal bestellingen per jaar en de jaarlijkse bestelwaarde (na aftrek van eventuele annuleringen en btw). De inschrijving in het STARWAY programma op een van de niveaus vindt plaats op grond van de volgende criteria:

Overzichtstabel:

NIVEAU BESTELLINGEN PER JAAR JAARLIJKSE BESTELWAARDE
Star >20 >10.000 Euro
Red Giant >20 >30.000 Euro
Supernova >20 >50.000 Euro


Beschrijvingen:

STAR
In deze categorie vallen de klanten die van 01/01/2023 t/m 31/12/2023 minimaal 20 bestellingen hebben geplaatst met een waarde hoger dan 10.000 euro (na aftrek van de geannuleerde bestellingen en de btw).
Aan beide vereisten moet worden voldaan om deel te nemen aan het programma.

RED GIANT
In deze categorie vallen de klanten die van 01/01/2023 t/m 31/12/2023 minimaal 20 bestellingen hebben geplaatst met een waarde hoger dan 30.000 euro (na aftrek van de geannuleerde bestellingen en de btw).
Aan beide vereisten moet worden voldaan om deel te nemen aan het programma.

SUPERNOVA
In deze categorie vallen de klanten die van 01/01/2023 t/m 31/12/2023 minimaal 20 bestellingen hebben geplaatst met een waarde hoger dan 50.000 euro (na aftrek van de geannuleerde bestellingen en de btw).
Aan beide vereisten moet worden voldaan om deel te nemen aan het programma.

De termijn valt samen met het kalenderjaar, oftewel van 1 januari t/m 31 december van het jaar voorafgaand aan het lidmaatschap. Voor 2025 gaat het dus om de periode van 1 januari 2024 t/m 31 december 2024.

De jaarlijkse bestelwaarde wordt berekend na aftrek van de geannuleerde opdrachten (waarvoor geen betaling is geregistreerd), evenals de niet verzonden opdrachten. De bestelwaarde wordt verder berekend na aftrek van de belasting (btw).

Elk jaar geeft Pixartprinting via e-mail aan de klant aan of het niveau wordt bijgewerkt ('welkom', 'bevestig/verleng', 'upgrade/downgrade niveau' of 'uitschrijving uit het programma'). Dit gebeurt tijdens de eerste dagen van januari in het lopende jaar, op basis van de berekende gegevens in het voorgaande kalenderjaar. Nadat de leden op de hoogte zijn gesteld van de bevestiging, verandering van status of uitschrijving en het programma is gestart voor het lopende jaar, worden binnen 4-6 weken de nieuwe pasjes afgegeven.

Pixartprinting behoudt zich het recht voor om de toewijzingscriteria voor het niveau op elk moment te wijzigen.

E. VOORDELEN VOOR ACTIEVE LEDENADVANTAGES AND BENEFITS

De actieve 'Star', 'Red Giant' en 'Supernova' leden kunnen, ongeacht hun locatie, profiteren van de exclusieve privileges en voordelen van het STARWAY programma.

Pixartprinting stuurt maandelijks een e-mail met de aanbiedingen die van tijd tot tijd beschikbaar zijn en plaatst ze op de Pixartprinting website in het gedeelte STARWAY.

De actieve leden kunnen in het bijzonder profiteren van:

  • de 'UserHub' ondersteuningsdienst. Dit is een exclusieve dienst van de klantenservice van Pixartprinting: dankzij een persoonlijke code en een medewerker die de taal van het actieve lid spreekt, kan dit lid gebruik maken van alle diensten van de klantenservice van Pixartprinting met voorrang bij eventuele wachttijden.
  • maandelijkse previews van de lancering van de nieuwe Pixartprinting producten en formaten die worden toegevoegd aan de site.
  • maandaanbiedingen geldig voor een bepaald aantal producten, te gebruiken voor een bepaald aantal opdrachten. De korting wordt direct toegevoegd in de prijsopgavefase van de aankoop en wordt alleen geactiveerd voor actieve leden die ingelogd zijn op de site.
  • Monsterpakketten: elk kwartaal krijgen actieve leden de kans om een of meer monsterpakketten te kopen voor slechts € 1 zonder verzendkosten.NIVEAU Star Red Giant Supernova
UserHub
(Gepersonaliseerde ondersteuning via telefoon en e-mail)
Ja Ja Ja
Preview nieuwe producten Ja Ja Ja
Aanbiedingen Producten: 1

Opdrachten: 5 elk
Producten: 2

Opdrachten: 5 elk
Producten: 2

Opdrachten: 10 elk
Monsterpakket verpakkingen (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal
Monsterpakket shopping bags (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal
Monsterpakket reclamebanners (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal
Monsterpakket zelfklevend pvc (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal
Monsterpakket etiketten en stickers (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal
Monsterpakket visitekaartjes (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal
Kleurengids etiketten en stickers (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal
Kleurengids klein format (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal
Kleurengids voor harde materialmen (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal
Kleurengids spandoeken en mesh (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal
Kleurengids zelfklevend PVC (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal
Kleurengids textiel (voor € 1) 1 exemplaar per kwartaal 3 exemplaar per kwartaal 5 exemplaar per kwartaal

F. WIJZIGINGEN IN HET STARWAY PROGRAMMA EN SLOTBEPALINGEN

Alle STARWAY Serviceleistungen und Sonderangebote werden von Pixartprinting in Übereinstimmung mit den verschickten Mitteilungen sowie den von Zeit zu Zeit in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen aktualisierten und im STARWAY Bereich der Pixartprinting Webseite verfügbaren Angaben angeboten.

Pixartprinting behält sich jedenfalls das Recht vor, die Struktur des STARWAY Programms, die Mitgliedschaftskriterien, Vorteile, Angebote und weitere in den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Eigenschaften des Programms zu ändern oder auch das STARWAY Programm jederzeit zu unterbrechen, da es sich hierbei um einen kostenlosen und werbeorientierten Service handelt, der kein Gegenstand von Verträgen bezüglich einzelner Aufträge oder des allgemeinen Vertragsverhältnisses zwischen Pixartprinting und dem Kunden ist.
Pixartprinting verpflichtet sich, die Aktiven Mitglieder über eventuelle wesentlichen Änderungen am STARWAY Programm und an den Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu informieren. Die Aktiven Mitglieder werden dann die Änderungen zur Kenntnis nehmen und sich von Zeit zu Zeit auf dem Laufenden halten müssen, indem Sie den Bereich der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des STARWAY Programms konsultieren. Die Fortsetzung der Mitgliedschaft im STARWAY Programm seitens eines Aktiven Mitglieds, gilt als Akzeptanz der vorgenommenen Änderungen.

Die vom STARWAY Programm gebotenen Serviceleistungen und Angebote können nicht mit anderen laufenden Sonderaktionen kombiniert werden. Es wird immer und ausschließlich die für den Kunden bessere Dienstleistung und das vorteilhafteste Angebot den Vorrang haben.

Die mit dem STARWAY Programm verbundenen Vorteile und Angebote sind niemals verhandelbar, in Geld oder Rabattgutscheine umwandelbar oder etwa auf Dritte übertragbar.

Pixartprinting übernimmt keine Haftung für eventuelle Verluste oder Schäden, die auf etwaige Voraussichten oder Änderungen der Spezifikationen des STARWAY Programms zurückzuführen sind, außer in Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Für sämtliche Mitteilungen bezüglich des STARWAY Programms müssen alle Aktiven Mitglieder den Pixartprinting Kundenservice kontaktieren und die eigene Kundennummer angeben.
Die vorliegenden Bedingungen unterliegen dem italienischen Recht. Bei sämtlichen Streitigkeiten im Zusammenhang mit Aufträgen von als „Verbraucher“ anzusehenden Personen finden die im Land des Standorts oder Wohnsitzes des Users geltenden Verbrauchergesetze Anwendung.

Für die Beilegung sämtlicher mit der Auslegung und/oder der Durchführung dieser STARWAY-Bedingungen zusammenhängenden Streitigkeiten ist ausschließlich zuständig:

- das Gericht in Venedig (Italien) bei Käufen durch Kunden, die als Nicht-Verbraucher einzustufen sind; bzw.

- das Gericht am Standort oder Wohnsitz des Kunden, sofern dessen Käufe als Verbraucher einzustufen sind.

Der in der Europäischen Union ansässige Verbraucher ist darüber in Kenntnis zu setzen, dass die Europäische Kommission eine Online-Plattform eingerichtet hat, welche eine alternative Möglichkeit der Streitigkeitsbeilegung bietet. Dieses Instrument kann vom europäischen Verbraucher genutzt werden, um jegliche Streitigkeit aus und/oder im Zusammenhang mit online abgeschlossenen Waren- und Dienstleistungskaufverträgen außergerichtlich beizulegen. In Folge dessen und unbeachtet des im vorhergehenden Abschnitt H. Geregelten, kann der Kunde zur Beilegung jeglicher Streitigkeiten aus einem mit Pixartprinting online abgeschlossenen Vertrag auf diese Plattform zurückgreifen. Die Plattform ist unter folgendem Link erreichbar: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=DE.


Überprüfung n. 1 - vom 18.03.2020

STARWAY-Bedingungen sind nicht rückwirkend zum Datum der letzten Prüfung.

 

Veelgestelde vragen

Pixartpro

Wat is de PIXARTPRO waardebon?
De PIXARTPRO waardebon is een waardebon die u op de eerste dag van elke maand krijgt, als u een van de vier maandelijkse bestedingsdrempels heeft gehaald.

HOE WORDT DE PIXARTPRO WAARDEBON AANGEMAAKT?

Hoe wordt de PIXARTPRO waardebon aangemaakt?
Op de laatste dag van elke maand wordt het totaalbedrag berekend van de maandelijkse uitgaven, op basis waarvan de eventuele PIXARTPRO waardebon wordt aangemaakt (als het totaalbedrag ten minste de eerste drempel haalt). Om het totaalbedrag van de maandelijkse uitgaven te berekenen, worden de bedragen opgeteld van de opdrachten die zijn betaald, verzonden en afgeleverd in die maand, na aftrek van kortingen of andere waardebonnen, btw, verzend- en verpakkingskosten. Bijvoorbeeld: voor de berekening van de maandelijkse uitgaven van de maand mei, op basis waarvan eventueel een PIXARTPRO waardebon wordt aangemaakt voor juni, worden alleen de bedragen gebruikt na aftrek van kortingen of andere waardebonnen, btw, verzend- en verpakkingskosten, van opdrachten die zijn betaald, verzonden en afgeleverd in mei. U ontvangt maar één PIXARTPRO waardebon per maand. Dit betekent dat de waardebonnen van de verschillende drempels niet bij elkaar opgeteld worden. Als u dus de hoogste drempel heeft gehaald, houdt dit niet in dat de waardebonnen van de voorafgaande drempels bij elkaar opgeteld worden. U ontvangt dan alleen de waardebon van de hoogste drempel. Elke drempel heeft zijn eigen waardebon, waar de waardebonnen van de lagere drempels niet onder vallen.
Is het mogelijk om de bedragen van verschillende accounts bij elkaar op te tellen voor een PIXARTPRO waardebon?
Nee, het is niet mogelijk om de bedragen van verschillende accounts bij elkaar op te tellen, ook niet als die van dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf zijn. De enige account waarop PIXARTPRO actief is, is de account waarop het Starway programma is geactiveerd.
Waar kan ik controleren hoeveel ik heb uitgegeven in de maand voor de berekening van de PIXARTPRO waardebon?
Op uw persoonlijke pagina, in het gedeelte PIXARTPRO, kunt u altijd het werkelijke bedrag en het bedrag van de lopende opdrachten controleren. Het werkelijke bedrag geeft de som van de bedragen (na aftrek van kortingen of waardebonnen, btw, verzend- en verpakkingskosten) aan van opdrachten die zijn verzonden en ontvangen in de huidige maand. Op basis van dit bedrag wordt eventueel uw waardebon aangemaakt. Het bedrag van de lopende opdrachten geeft de som van de bedragen (na aftrek van kortingen of waardebonnen, btw, verzend- en verpakkingskosten) aan van de nog niet verzonden opdrachten met gekozen afleverdatum in de huidige maand. Onthoud dat de waardebonnen uitsluitend worden berekend op basis van het werkelijke bedrag: daarom is het belangrijk dat u overgaat tot de betaling en het goede bestand uploadt, zodat uw opdrachten kunnen worden gedrukt en verzonden in de desbetreffende maand.
Waar vind ik de geplande leverdatum van een bestelling?
Voor het bestellen Wanneer u het product heeft gekozen en voordat u het in uw winkelwagen doet, kunt u de indicatieve leverdatum kiezen. Als u het product in uw winkelwagen heeft gedaan, kunt u - voordat u de bestelling bevestigt - in het overzicht de indicatieve leverdatum zien voor elke opdracht. Na het bestellen Wanneer u het bestand heeft geüpload en betaald, kunt u op uw persoonlijke pagina in het deel “geplaatste bestellingen” klikken op het bestelnummer naast de status van het bestand om de geplande leverdatum voor elke opdracht te zien.
Waar kan ik controleren of de opdracht is verzonden?
Pixartprinting stuurt u een mailtje als uw opdracht is verzonden. Daarbij kunt u op uw persoonlijke pagina in het gedeelte “geplaatste bestellingen” controleren of uw opdracht is verzonden.
Wat gebeurt er als ik vandaag bestel (bijv. 28 maart), maar de afleverdatum van de producten in de volgende maand ligt (bijv. 2 april)?
U heeft bijvoorbeeld een bestelling geplaatst op 28 maart met twee opdrachten: de ene opdracht heeft als geplande leverdatum 30 maart en de ander 2 april. In zo'n geval zal de eerste opdracht, wanneer die daadwerkelijk is verstuurd, meetellen voor de PIXARTPRO waardebon die te gebruiken is in april (indien ten minste de eerste drempel wordt gehaald), terwijl de tweede opdracht zal meetellen voor de waardebon voor mei (omdat de geplande leverdatum in april ligt).

DE PIXARTPRO WAARDEBON GEBRUIKEN

Heeft de PIXARTPRO waardebon een vervaldatum? Welke?
De PIXARTPRO waardebon is een maand geldig en vervalt aan het einde van de maand waarin hij is aangemaakt. Bijv. de PIXARTPRO waardebon die u op 1 april ontvangt, vervalt op 30 april.
Waar kan ik het totaalbedrag van mijn PIXARTPRO waardebon zien en het overzicht van de transacties?
Op uw persoonlijke pagina in het gedeelte PIXARTPRO kunt u alle transacties horende bij de PIXARTPRO waardebon zien en het saldo van de maand controleren.
Mag ik besluiten om de PIXARTPRO waardebon niet te gebruiken?
Tijdens het bestellen kunt u besluiten om de PIXARTPRO waardebon niet te gebruiken, zodat u hem bij een volgende bestelling kunt gebruiken. Let op: gebruik de bon wel in de maand waarin hij is aangemaakt, voordat hij vervalt.
Mag ik de PIXARTPRO waardebon gebruiken voor slechts een paar opdrachten in mijn bestelling?
Nee, de waardebon geldt voor de hele bestelling. Als u besluit de waardebon te gebruiken voor een bestelling, bent u verplicht hem te gebruiken voor alle opdrachten en wordt hij automatisch verdeeld over de opdrachten in de bestelling. Onthoud dat het minimale bedrag per opdracht € 1 is.
Kan ik de PIXARTPRO waardebon gebruiken in combinatie met een actie?
Ja, u kunt de PIXARTPRO waardebon gebruiken in combinatie met acties.
Mijn btw-nummer is onlangs veranderd en in mijn andere account had ik PIXARTPRO krediet, kunnen jullie dat overzetten naar mijn nieuwe account?
Het is niet mogelijk om de bedragen op te tellen of over te zetten naar andere btw-nummers, ook niet als die van dezelfde persoon of hetzelfde bedrijf zijn.

LIDMAATSCHAP EN VOORWAARDEN VAN HET PROGRAMMA

Wat is het STARWAY programma?
STARWAY is een programma dat trouwe klanten van Pixartprinting beloont met aanbiedingen, voordelen en exclusieve toegang tot de klantenservice. Raadpleeg voor de lidmaatschapsvoorwaarden het FAQ-gedeelte STARWAY-lidmaatschap. Voor meer informatie zie de algemene voorwaarden.
Hoe kan ik lid worden van STARWAY?
Deelnemen aan het programma voor 2024 is eenvoudig: alle klanten die tussen 01/01/2023 en 31/12/2023 minstens 20 bestellingen voor in totaal meer dan € 10.000 hebben geplaatst, kunnen zich aanmelden.
Moet ik contributie betalen om deel te nemen aan het programma?
Het kost niets om deel te nemen aan het programma.
Hoe kan ik controleren of ik goed ben aangemeld voor het programma?
Om er zeker van te zijn dat de aanmelding goed is verwerkt, hoeft u alleen maar uw ontvangen berichten van Pixartprinting te controleren. Daarin vindt u uw persoonlijke codes voor de diensten en informatie over hoe u van de exclusieve voordelen kunt profiteren.
Kan ik meer dan een profiel aanmelden voor STARWAY?
Het lidmaatschap van STARWAY is individueel en wordt slechts aan één account toegewezen. U kunt dus niet meer dan één profiel hebben.
Kan ik andere gebruikers toevoegen aan mijn STARWAY account?
De deelname aan het programma is strikt persoonlijk en het account kan niet met andere klanten gedeeld worden.
Heeft het programma een vervaldatum?
Het programma loopt jaarlijks tot 31 december.
Kan ik mijn lidmaatschap van het STARWAY-programma opzeggen?
Als u om wat voor reden dan ook voortijdig uw lidmaatschap van het programma wilt opzeggen, zal Pixartprinting aan uw verzoek voldoen en alle voordelen en aanbiedingen stopzetten. Raadpleeg voor meer informatie de algemene voorwaarden van het programma.

STARWAY LIDMAATSCHAP

Uit welke niveaus bestaat het STARWAY programma?
Er zijn drie lidmaatschapsniveaus - Star - Red Giant - Supernova Star is het ingangsniveau van het programma, Red Giant is het tweede niveau en Supernova is het derde niveau met de meeste voordelen. Het lidmaatschap van elk niveau wordt bepaald aan de hand van de vereisten voor het programma.
Wat zijn de vereisten van het programma om toegang te krijgen tot een van de drie niveaus?
De vereisten voor elk niveau zijn als volgt:

- Star: voor de klanten die van 01/01/2023 t/m 31/12/2023 minimaal 20 bestellingen hebben geplaatst met een totale waarde van meer dan 10.000 euro (na aftrek van de geannuleerde bestellingen en btw). Aan beide vereisten moet worden voldaan.

- Red Giant: voor de klanten die van 01/01/2023 t/m 31/12/2023 minimaal 20 bestellingen hebben geplaatst met een totale waarde van meer dan 30.000 euro (na aftrek van de geannuleerde bestellingen en btw). Aan beide vereisten moet worden voldaan.

- Supernova: voor de klanten die van 01/01/2023 t/m 31/12/2023 minimaal 20 bestellingen hebben geplaatst met een totale waarde van meer dan 50.000 euro (na aftrek van de geannuleerde bestellingen en btw). Aan beide vereisten moet worden voldaan. Overzichtstabel:
LevelAnnual OrdersAnnual value of orders
Star20€ 10,000
Red Giant20€ 30,000
Supernova20€ 50,000
Wanneer begint en stopt het STARWAY programma?
Het STARWAY-programma voor 2024 is op 19 januari begonnen en loopt tot 31 december. Op die datum worden de algemene deelnamevoorwaarden voor het jaar 2025 vernieuwd.
Kan ik mij zelf inschrijven voor het STARWAY programma?
Deelname aan het programma wordt door Pixartprinting bepaald op basis van de gestelde vereisten en het is niet mogelijk om deel te nemen als er niet wordt voldaan aan de vereisten zoals aangegeven in het reglement. Alle deelnemers worden met een speciaal bericht op de hoogte gebracht in januari 2024, wanneer het programma ook van start gaat.
Kan ik nog aan het programma van dit jaar deelnemen?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Het controlemoment vindt jaarlijks op 31 december plaats. Dan wordt de toegang tot het programma voor bestaande en nieuwe deelnemers voor het komende jaar bepaald.
Hoe kan ik online mijn lidmaatschapsniveau controleren?
Log in op uw persoonlijke pagina, hier kunt u uw deelnameniveau controleren.
Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord ben vergeten?
Als u uw wachtwoord bent vergeten, kunt u een nieuwe aanmaken door deze stappen te volgen, klik op de knop AANMELDEN > Wachtwoord vergeten? en vul vervolgens het e-mailadres in waarmee u geregistreerd bent. Binnen enkele minuten ontvangt u een e-mail met de opgevraagde gegevens. Check of het bericht niet in uw spamfolder is terechtgekomen.
Wanneer verloopt mijn lidmaatschap van een bepaald STARWAY-niveau?
Het lidmaatschap van Star, Red Giant of Supernova is geldig vanaf de datum waarop dit is toegekend tot het einde van het lopende jaar.
Wanneer ontvang ik berichten over het programma?
U ontvangt maandelijks berichten over de speciale aanbiedingen, samen met een overzicht van de exclusieve voordelen van uw lidmaatschapsniveau.
Hoe kan ik gebruik maken van de aanbiedingen voor mijn lidmaatschapsniveau van STARWAY?
De aanbiedingen worden maandelijks via e-mail en in het STARWAY-gedeelte van de website bekendgemaakt. U ontvangt een activeringscode om gebruik te maken van de gepersonaliseerde ondersteuningsservice (UserHub) en om snel en veilig contact te maken met onze klantenservice. Alle lopende aanbiedingen wordt pas geactiveerd nadat u heeft ingelogd op uw persoonlijke pagina.
Wat is Premium Support?
De ondersteuningsdienst Premium Support is een exclusief kanaal van de klantenservice van Pixartprinting. Dankzij een persoonlijke code, een speciaal telefoonnummer en een medewerker die uw taal spreekt, heeft u alle diensten van de klantenservice van Pixartprinting tot uw beschikking, met voorrang bij eventuele wachttijden. Bovendien heeft u de mogelijkheid om teruggebeld te worden dankzij de functie CALL ME NOW, waar u via uw persoonlijke pagina toegang toe heeft.
Wat is CALL ME NOW?
Dit is een exclusieve dienst van uw UserHub ondersteuning: onze medewerkers bellen u snel terug. Door in te loggen op uw persoonlijke pagina van Pixartprinting vindt u een pagina waar u het nummer kunt opgeven waarop u teruggebeld wilt worden.
Hoe gebruik ik de speciale e-mail ondersteuningsdienst?
Om van deze dienst gebruik te maken, is het belangrijk dat u het e-mailadres gebruikt waarmee u zich op de website geregistreerd heeft. Een speciaal team van onze klantenservice geeft uw verzoeken dan voorrang.
Hoe krijg ik voorrang bij de telefonische ondersteuning?
U ontvangt via e-mail een telefoonnummer voor de gepersonaliseerde ondersteuningsdienst UserHub en een persoonlijke voorrangscode die u tijdens het welkomstbericht moet intoetsen. Een medewerker die uw taal spreekt zal direct uw verzoeken in behandeling nemen.

DIENSTEN EN AANBIEDINGEN

Welke aanbiedingen horen bij het niveau Star?
Voor het lidmaatschapsniveau Star is er 1 maandelijkse aanbieding die geldig is voor 1 product, te gebruiken voor 5 opdrachten.
Welke diensten horen bij het niveau Star?
Deze diensten horen bij het niveau Star: 1. UserHub (persoonlijke ondersteuning via telefoon en e-mail), een exclusieve dienst van onze klantenservice: dankzij een persoonlijke code en een medewerker die uw taal spreekt, krijgt u direct antwoord op al uw vragen, twijfels en verzoeken. Met de functie Call Me Now kunt u ook teruggebeld worden op het nummer van uw voorkeur. Log hiervoor in op uw persoonlijke pagina. 2. Elke maand krijgt u als eerste bericht over de nieuwe producten en formaten die op de website gelanceerd worden.
Welke aanbiedingen horen bij het niveau Red Giant?
Voor het lidmaatschapsniveau Red Giant zijn er 2 maandelijkse aanbiedingen die geldig zijn voor 2 producten, te gebruiken voor maximaal 5 opdrachten elk.
Welke diensten horen bij het niveau Red Giant?
Deze diensten horen bij het niveau Red Giant: 1. UserHub (persoonlijke ondersteuning via telefoon en e-mail), een exclusieve dienst van onze klantenservice: dankzij een persoonlijke code en een medewerker die uw taal spreekt, krijgt u direct antwoord op al uw vragen, twijfels en verzoeken. Met de functie Call Me Now kunt u ook teruggebeld worden op het nummer van uw voorkeur. Log hiervoor in op uw persoonlijke pagina. 2. Elke maand krijgt u als eerste bericht over de nieuwe producten en formaten die op de website gelanceerd worden.
Welke aanbiedingen horen bij het niveau Supernova?
Voor het lidmaatschapsniveau Supernova zijn er 2 maandelijkse aanbiedingen die geldig zijn voor 2 producten, te gebruiken voor maximaal 10 opdrachten elk.
Welke diensten horen bij het niveau Supernova?
Deze diensten horen bij het niveau Supernova: 1. UserHub (persoonlijke ondersteuning via telefoon en e-mail), een exclusieve dienst van onze klantenservice: dankzij een persoonlijke code en een medewerker die uw taal spreekt, krijgt u direct antwoord op al uw vragen, twijfels en verzoeken. Met de functie Call Me Now kunt u ook teruggebeld worden op het nummer van uw voorkeur. Log hiervoor in op uw persoonlijke pagina. 2. Elke maand krijgt u als eerste bericht over de nieuwe producten en formaten die op de website gelanceerd worden.
Starway is het loyaliteitsprogramma dat we hebben ontwikkeld om onze beste klanten te belonen, die voor ons kiezen, ons vertrouwen en die hun creativiteit en bedrijf aan de hoge kwaliteit van onze drukwerkdiensten toevertrouwen
PIXARTPRO
Elke maand geven we u een deel van uw uitgaven terug. Besteed minstens € 1 in de loop van de maand en wij belonen u met een waardebon die u de volgende maand kunt gebruiken.
WAARDEBON VAN
2,5%
Bij besteding van
1 - 499,99 €
WAARDEBON VAN
5%
Bij besteding van
500 - 1.499,99 €
WAARDEBON VAN
7,5%
Bij besteding van
1.500 - 4.999,99 €
WAARDEBON VAN
10%
Bij besteding van
€ 5.000 of meer
MEER INFORMATIE
VOORDELEN
Wij ondersteunen je met speciale diensten en exclusieve aanbiedingen, ontwikkeld om je onderneming te laten groeien.
PIXARTPRO
Automatisch toegang tot Pixartpro: elke maand krijgt u een deel van uw uitgaven terug.
PREMIUM SUPPORT
U krijgt voorrang bij onze klantenservice en wordt sneller geholpen.
CALL ME NOW
Word direct teruggebeld door medewerkers van onze klantenservice.
SPECIALE AANBIEDINGEN
Elke maand exclusieve productaanbiedingen.
AL ONZE MONSTERPAKKETTEN
Voor u altijd voor € 1 verkrijgbaar op onze website.
GERESERVEERDE VOORPROEFJES
We reserveren speciaal voor u voorproefjes van nieuwe producten in ons assortiment.
levels
Starway bestaat uit drie niveaus. Ontdek hoe je ze kunt bereiken.
Star
Jaarlijkse uitgave
Minstens 10.000€

Aantal bestellingen per jaar
Minstens 20
MEER INFORMATIE
Red Giant
Jaarlijkse uitgave
Minstens 30.000€

Aantal bestellingen per jaar
Minstens 20
MEER INFORMATIE
Supernova
Jaarlijkse uitgave
Minstens 50.000€

Aantal bestellingen per jaar
Minstens 20
MEER INFORMATIE
Algemene voorwaarden
Veelgestelde vragen