Een groen hart
Ons streven 
sostenibile
Duurzaamheid betekent voor Pixartprinting keuzes maken om de impact van de productie op het milieu te verminderen en processen implementeren die de veiligheid van onze medewerkers en de kwaliteit van de dienstverlening aan onze klanten garanderen. Onze manier van zakendoen bevordert en volgt duurzame modellen voor wie met en voor ons werkt, voor het milieu en voor de gemeenschap die onze groei heeft verwelkomd en begeleid.
Wij zijn 100% groen Wij streven er dagelijks naar het energieverbruik van onze fabrieken te verminderen. We hebben niet alleen duurzame fabrieken gebouwd waar moderne installaties en zorgvuldig beheer maximale energiebesparing garanderen, maar we hebben ook productieoplossingen gevonden die een geringe impact op het milieu hebben. We hebben een programma voor de vermindering van de CO2-uitstoot opgezet waarmee we kunnen voldoen aan de doelstellingen en normen die in het Klimaatverdrag van Parijs zijn vastgelegd.
Het belang van recyclen 83% van het afvalmateriaal van onze productie wordt gerecycled: papier, karton en plastic worden zorgvuldig gecontroleerd voordat ze in het recycleproces terechtkomen. Elk jaar streven we ernaar om het afvalmateriaal dat niet in deze categorieën valt tot een minimum te beperken, om het recyclingspercentage steeds meer te verhogen en zo duurzaam mogelijk te worden.
Het belang van recyclen
83% van het afvalmateriaal van onze productie wordt gerecycled: papier, karton en plastic worden zorgvuldig gecontroleerd voordat ze in het recycleproces terechtkomen. Elk jaar streven we ernaar om het afvalmateriaal dat niet in deze categorieën valt tot een minimum te beperken, om het recyclingspercentage steeds meer te verhogen en zo duurzaam mogelijk te worden.
Alleen schone energie
Op de daken van onze fabrieken hebben we zonnepanelen met een opbrengst van 130 Kwh geïnstalleerd, die een deel van onze productie van energie voorzien. De rest van onze stroomvoorziening is uitsluitend afkomstig van duurzame, 100% hernieuwbare en traceerbare energiebronnen, gecertificeerd door de Garanties van Oorsprong (GvO's) en EKOenergy, het enige Europese label voor duurzame energie. Download het ForGreen-certificaat
Ons papier is FSC®-gecertificeerd
Papier is het belangrijkste materiaal voor onze productie. Het merendeel van de papiersoorten die wij gebruiken heeft een FSC®-certificering, dat garandeert dat ze afkomstig zijn uit bossen en bedrijven die volgens strenge sociale, economische en milieunormen worden beheerd. Wat het afdrukken betreft, streven wij ernaar voornamelijk producten op waterbasis te gebruiken. Op deze manier wil Pixartprinting de bewustwording bij haar klanten bevorderen en hen stimuleren milieuverantwoorde materialen voor hun projecten te kiezen. Download het FSC®-certificaat
Onze verantwoordelijkheid: dagelijkse controles Elke week voeren wij in onze productie 1100 controles uit op de dampen en het afvalwater: wij doen meer dan wat de wet voorschrijft, omdat we weten dat het belangrijk is om alert te blijven. Onze kantoren beschikken over waterdispensers om het gebruik van plastic flesjes te ontmoedigen en voor de koffiemachines gebruiken we uitsluitend composteerbare bekertjes en lepeltjes. Download het EN ISO 14001-certificaat
Onze verantwoordelijkheid: dagelijkse controles
Elke week voeren wij in onze productie 1100 controles uit op de dampen en het afvalwater: wij doen meer dan wat de wet voorschrijft, omdat we weten dat het belangrijk is om alert te blijven. Onze kantoren beschikken over waterdispensers om het gebruik van plastic flesjes te ontmoedigen en voor de koffiemachines gebruiken we uitsluitend composteerbare bekertjes en lepeltjes. Download het EN ISO 14001-certificaat
Kwaliteit staat voorop Het hoofddoel van Pixartprinting is om een dienstverlening van hoge kwaliteit te garanderen die op alle vlakken aan de verwachtingen van onze klanten voldoet: een uitgebreid productassortiment, een gebruikersvriendelijke en betrouwbare website, stipte bezorging, producten zonder defecten en een efficiënte klantenservice die alle problemen kan oplossen.
Gecertificeerde kwaliteit
We hebben besloten om voor de interne processen een kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren in overeenstemming met een gecertificeerd en internationaal erkend model, dat ons helpt efficiënte processen en benaderingen vorm te geven voor een constante en systematische verbetering.
Download het EN ISO 9001-certificaat
Luisteren naar klanten Aandacht voor de klanttevredenheid is van fundamenteel belang en daarom maken we gebruik van instrumenten waarmee we beoordelingen en opmerkingen kunnen verzamelen van iedereen die bij ons heeft besteld. We vertrouwen op onafhankelijke platforms die gebaseerd zijn op volledige transparantie, waar gebruikers over hun ervaringen met onze producten en diensten kunnen vertellen. Wij oefenen op geen enkele wijze invloed uit op de vergaring van de beoordelingen en de publicatie ervan. Wij houden voortdurend de feedback in de gaten en elke negatieve beoordeling stimuleert ons om onze kwaliteit naar een nog hoger niveau te tillen.
Kwaliteit als filosofie Wij streven naar kwaliteit, niet alleen in de productie, maar op elke afdeling van het bedrijf. Nieuwe collega's worden voorgelicht over de processen die we in het bedrijf gebruiken en het belang van training bij Pixartprinting. Wij vinden het belangrijk dat onze collega's op alle niveaus binnen de organisatie op de hoogte zijn van de resultaten en de projecten die op stapel staan. Daarom voeren we ook voortdurend interne audits uit. We hebben een reeks “Gidsen van Pixartprinting” gemaakt om elke medewerker te ondersteunen bij het uitvoeren van zijn of haar taken.
Bewust gekozen leveranciers De inkoopprocessen zijn gebaseerd op het streven naar concurrentievoordeel, loyaliteit, onpartijdigheid en een voortdurend verzet tegen elke vorm van georganiseerde criminaliteit, ook op internationaal niveau. Van al onze leveranciers vragen wij garanties in termen van kwaliteit en duurzaamheid. Wanneer zij met ons in zee gaan, ondertekenen zij een gedragscode die ervoor zorgt dat hun werkmanagement onze principes en respect voor het milieu volledig in acht neemt.
Onze belangrijkste asset: mensen De meest waardevolle bron voor Pixartprinting zijn de mensen en we werken constant aan de verbetering van de kwaliteit van hun werkomgeving.
Onze ethische code We hebben een ethische code opgesteld waarin de gedragsrichtlijnen staan die ons helpen bij het bevorderen van een bedrijfscultuur die wordt gekenmerkt door integriteit, verantwoordelijkheid en wederzijds respect.
Onze ethische code
We hebben een ethische code opgesteld waarin de gedragsrichtlijnen staan die ons helpen bij het bevorderen van een bedrijfscultuur die wordt gekenmerkt door integriteit, verantwoordelijkheid en wederzijds respect.
We cultiveren talent
We selecteren, trainen, betalen en managen onze medewerkers zonder enige vorm van discriminatie en garanderen dat ze eerlijk en gelijkwaardig worden behandeld, ongeacht hun geslacht, leeftijd, nationaliteit, religie, ras, politieke oriëntatie, levensovertuiging of seksuele voorkeur. We geven ruimte aan wensen en verlangens, cultiveren talenten, stimuleren nieuwe vaardigheden en geven op die manier mensen de kans hun potentieel zo goed mogelijk te realiseren.
We cultiveren talent
We selecteren, trainen, betalen en managen onze medewerkers zonder enige vorm van discriminatie en garanderen dat ze eerlijk en gelijkwaardig worden behandeld, ongeacht hun geslacht, leeftijd, nationaliteit, religie, ras, politieke oriëntatie, levensovertuiging of seksuele voorkeur. We geven ruimte aan wensen en verlangens, cultiveren talenten, stimuleren nieuwe vaardigheden en geven op die manier mensen de kans hun potentieel zo goed mogelijk te realiseren.
Veiligheidscultuur
In onze productiefaciliteiten houden wij ons strikt aan regels en procedures die erop gericht zijn risico's met betrekking tot de gezondheid en veiligheid op de werkplek zo veel mogelijk te verminderen en voorkomen. Veiligheid is de hoogste prioriteit en we doen er alles aan om de ideale omstandigheden te creëren waaronder iedereen zijn werk kan uitvoeren zonder ook maar het kleinste risico te lopen. Daarom worden er dagelijks gemiddeld 800 veiligheidscontroles uitgevoerd.
Download het OHSAS 18001-certificaat
Veiligheidscultuur
In onze productiefaciliteiten houden wij ons strikt aan regels en procedures die erop gericht zijn risico's met betrekking tot de gezondheid en veiligheid op de werkplek zo veel mogelijk te verminderen en voorkomen. Veiligheid is de hoogste prioriteit en we doen er alles aan om de ideale omstandigheden te creëren waaronder iedereen zijn werk kan uitvoeren zonder ook maar het kleinste risico te lopen. Daarom worden er dagelijks gemiddeld 800 veiligheidscontroles uitgevoerd.
Ons welzijn De 900 mensen die bij ons werken vormen de drijvende kracht achter ons succes en we realiseren ons dat er alleen sprake kan zijn van duurzame ontwikkeling als de medewerkers met Pixartprinting mee kunnen groeien. Het welzijnssysteem van Pixartprinting omvat economische en sociale initiatieven gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven en de koopkracht van de medewerkers. Ook komen we tegemoet aan de behoeften van onze medewerksters die net een kind hebben gekregen met een reeks voorzieningen die hen helpen hun werk en privéleven in balans te houden.
Ons welzijn
De 900 mensen die bij ons werken vormen de drijvende kracht achter ons succes en we realiseren ons dat er alleen sprake kan zijn van duurzame ontwikkeling als de medewerkers met Pixartprinting mee kunnen groeien. Het welzijnssysteem van Pixartprinting omvat economische en sociale initiatieven gericht op de verbetering van de kwaliteit van leven en de koopkracht van de medewerkers. Ook komen we tegemoet aan de behoeften van onze medewerksters die net een kind hebben gekregen met een reeks voorzieningen die hen helpen hun werk en privéleven in balans te houden.
"We moeten er trots op zijn dat we in een tijdperk leven waarin wat we nu doen de toekomst van de menselijke beschaving zal bepalen."
Al Gore